Privacyrecht

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van kracht. U heeft met deze verordening te maken als u of uw organisatie persoonsgegevens verwerkt. Dit is heel snel het geval, vaak verwerken organisaties persoonsgegevens zonder dat zij dit door hebben. Van verwerking is bijvoorbeeld sprake wanneer persoonsgegevens worden opgeslagen of worden doorgestuurd aan een derde. 

Denk aan:

  • Het verwerken van klantgegevens, gegevens van leveranciers of werknemers
  • Gebruikmaken van camerabeveiliging
  • Het verzenden van nieuwsbrieven

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt moet u of uw organisatie voldoen aan de regels die hierover zijn opgenomen in de AVG. Denk aan het nemen van de volgende maatregelen:

  • Het sluiten van verwerkersovereenkomsten, zowel wanneer u optreedt als verwerker als wanneer u optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.
  • Het informeren van betrokkenen (klanten / leveranciers / werknemers) over wat u met hun persoonsgegevens doet. Dit kan door middel van een privacyverklaring.
  • Het opstellen van een beveiligingsbeleid.
  • Het maken van een verwerkingsregister.
  • Het opstellen van een cookiestatement.

Wilt u weten in hoeverre er binnen uw organisatie persoonsgegevens worden verwerkt en welke specifieke maatregelen u moet nemen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op!

© 2022 Nieuwstraten Legal     |     Privacyverklaring