Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid voor schade kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer u of uw contractspartij een overeenkomst niet nakomt of door uw eigen handelen of nalaten. Aansprakelijkheid voor schade kan ook bestaan als gevolg van het handelen van iemand anders, bijvoorbeeld uw minderjarige kind, uw werknemer of uw huisdier.

Wanneer u een ander verwijt dat hij of zij uw schade heeft toegebracht, dan kan u die persoon aansprakelijk stellen. Andersom kan u of uw organisatie aansprakelijk worden gesteld wanneer een ander meent dat u aansprakelijk bent voor bepaalde schade.

Of er sprake is van aansprakelijkheid voor schade hangt af van alle relevante omstandigheden. Deze moeten worden beoordeeld in het licht van de wet- en regelgeving.

Ik kan u onder andere adviseren en begeleiden bij aansprakelijkheidskwesties:

  • De beoordeling of er (mogelijk) een derde aansprakelijk is voor door u of uw organisatie geleden schade
  • Het aansprakelijk stellen van de betreffende derden die die schade hebben veroorzaakt
  • De bepaling van de hoogte van de schade
  • Het voeren van een verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkheidsstellingen

Bent u aansprakelijk gesteld voor schade of heeft u schade geleden waarvoor u een derde aansprakelijk wilt stellen? Neem contact met mij op voor een vrijblijvend intakegesprek.

© 2022 Nieuwstraten Legal     |     Privacyverklaring